Privacyverklaring

Zangstudio Nijverdal, gevestigd aan Hoge Dijkje 14 7442 AE Nijverdal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Zangstudio Nijverdal, Hoge Dijkje 14 7442 AE Nijverdal
0641113447, info@zangstudionijverdal.nl

Judith Konings is de Functionaris Gegevensbescherming van Zangstudio Nijverdal. Zij is te bereiken via info@zangstudionijverdal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zangstudio Nijverdal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op onze website in te vullen, in andere correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zangstudionijverdal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zangstudio Nijverdal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Correspondentie met betrekking tot onze diensten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U mogelijk in de toekomst de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Zangstudio Nijverdal analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zangstudio Nijverdal neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zangstudio Nijverdal) tussen zit. Zangstudio Nijverdal gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

Naam systeem: Processwire contactformulier

Waarom wordt het gebruikt: u kunt als bezoeker van de website via het contactformulier makkelijk contact opnemen met Zangstudio Nijverdal.
Onderliggende logica: Via het contactformulier op de website kunt u bijvoorbeeld een vraag stellen aan Zangstudio Nijverdal, u opgeven voor een cursus, workshop of (proef-)les.
Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: Processwire contactformulier zorgt ervoor dat uw naam en mailadres wordt verzonden naar de mailbox van Zangstudio Nijverdal, zodat wij terug kunnen reageren. De gegevens worden niet gebruikt door Zangstudio Nijverdal voor andere doeleinden, tenzij u daar toestemming voor hebt gegeven.
Hieronder volgt de documentatie over het proces waarin Zangstudio Nijverdal uw gegevens ontvangt en vastlegt: Op de site van Zangstudio Nijverdal is het mogelijk contact op te nemen met Zangstudio Nijverdal via een contactformulier. Uw naam en emailadres worden verzonden naar de inbox van Zangstudio Nijverdal, zodat wij terug kunnen reageren. Deze gegevens worden alleen verzonden wanneer u de box aanvinkt dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden en privacyverklaring. De gegevens komen in de inbox van Zangstudio Nijverdal en worden verwijderd wanneer u dat verzoek indient. 

Naam systeem: Mailchimp

Waarom wordt het gebruikt: Verzenden nieuwsbrief, informatie over diensten, agenda, stemtips
Onderliggende logica: Om u op de hoogte te houden
Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: Wij proberen uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, daarom hebben wij een overeenkomst met Mailchimp.
Hieronder volgt de documentatie over het proces waarin Zangstudio Nijverdal uw gegevens ontvangt en vastlegt: U schrijft zichzelf in via de inschrijfpagina op onze website, op een intekenformulier tijdens bijvoorbeeld een workshop of ander evenement. U moet akkoord gaan met de privacyverklaring. U ontvangt een mail. Hierin staan uw gegevens. Bij elke mail die wij versturen kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of uzelf afmelden.

Naam systeem: Google analytics

Waarom wordt het gebruikt: Om onze site te verbeteren
Onderliggende logica: Wij willen u graag goed van dienst zijn
Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: De AVG stelt een aantal richtlijnen voor het gebruik van cookies. Wij voldoen aan deze richtlijnen: Zo hebben wij een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten, het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet en wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Hieronder volgt de documentatie over het proces waarin Zangstudio Nijverdal uw gegevens ontvangt en vastlegt: Uw gegevens worden opgeslagen in Google Analytics, zoals u hierboven kunt lezen hebben wij dit goed afgeschermd. De gegevens worden alleen gebruikt voor het optimaal laten draaien van de website en om ons inzicht te geven in welke pagina’s goed bezocht worden.

Naam systeem: Microsoft Excel

Waarom wordt het gebruikt: Voor onze boekhouding
Onderliggende logica: Dit programma gebruiken wij om onze boekhouding bij te houden.
Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: Wanneer u een factuur van ons ontvangt zijn uw gegevens opgeslagen in een Exceldocument.
Hieronder volgt de documentatie over het proces waarin Zangstudio Nijverdal uw gegevens ontvangt en vastlegt: U neemt een product of dienst af bij Zangstudio Nijverdal en ontvangt hiervoor een factuur. Om belastingaangifte te kunnen doen staat informatie over deze factuur vermeld in het Exceldocument.

Naam systeem: eigen datasysteem

Waarom wordt het gebruikt: Voor onze administratie en boekhouding
Onderliggende logica: Dit programma gebruiken wij om facturen op te stellen en om onze administratie bij te houden, bijvoorbeeld of er lessen gevolgd zijn.
Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: Wanneer u een factuur van ons ontvangt zijn uw gegevens opgeslagen in ons eigen datasysteem. Ook houden we bij wanneer en of u een les heeft gevolgd en kunt u te allen tijde inzicht krijgen in deze gegevens, zoals het aantal gevolgde lessen.
Hieronder volgt de documentatie over het proces waarin Zangstudio Nijverdal uw gegevens ontvangt en vastlegt: U neemt een product of dienst af bij Zangstudio Nijverdal en ontvangt hiervan een factuur. Dat is mogelijk via ons eigen datasysteem. Om een factuur op te stellen hebben wij uw gegevens nodig. Deze worden opgeslagen in het systeem, waardoor de factuur kan worden opgesteld.

Naam systeem: Todoist.com

Waarom wordt het gebruikt: Dit programma gebruiken wij om onze takenlijst in bij te houden, aanmeldingen voor cursussen bij te houden en andere informatie met betrekking tot al onze werkzaamheden in bij te houden.
Onderliggende logica: om ons werk te kunnen doen is het belangrijk tijdig bepaalde taken uit te voeren. Dit systeem helpt ons daarbij. Daarnaast gebruiken wij het systeem om informatie uit verschillende bronnen (telefoon, email, whatsapp, facebook, etc.) op één plek te verzamelen.
Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: Snelle informatieverwerking; tijdig ontvangen van gewenst informatie, facturen, etc.
Hieronder volgt de documentatie over het proces waarin Zangstudio Nijverdal uw gegevens ontvangt en vastlegt: wanneer, via welke weg dan ook, contact wordt gezocht met Zangstudio Nijverdal en dit vraagt om een actie van Zangstudio Nijverdal, wordt dit vastgelegd in het systeem Todoist.

Naam systeem: dropbox.com

Waarom wordt het gebruikt: Dit programma wordt door Zangstudio Nijverdal gebruikt om gegevens die nodig zijn bij het lesgeven, het geven van een workshop of andere dienst, tijdelijk in op te slaan, zodat deze kunnen uitlezen vanaf de tablet van Zangstudio Nijverdal.
Onderliggende logica: om te kunnen werken op locatie is het niet mogelijk de pc mee te nemen. Om de gegevens die nodig zijn op de tablet te krijgen, worden deze tijdelijk in Dropbox gezet. 
Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: Zangstudio Nijverdal is hierdoor in staat op locatie te werken met alle benodigde informatie bij de hand.
Hieronder volgt de documentatie over het proces waarin Zangstudio Nijverdal uw gegevens ontvangt en vastlegt: wanneer door Zangstudio Nijverdal op de computer een workshop of andere opdracht is voorbereid, wordt hiervan een pdf-bestand gemaakt en wordt deze in Dropbox gezet. Dit bestand wordt vervolgens op de tablet geüpload. Wanneer de opdracht is geweest, worden de gegevens weer uit Dropbox gehaald. 

Naam systeem: archief

Waarom wordt het gebruikt: In het archief worden documenten bewaard die van waarde zijn om te bewaren.
Onderliggende logica: In enkele gevallen is het van belang om deze documenten direct paraat te hebben.
Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: Zie hierboven. Het gevolg is dat de documenten direct tot uw beschikking staan.
Hieronder volgt de documentatie over het proces waarin Zangstudio Nijverdal uw gegevens ontvangt en vastlegt: Waardevolle documenten worden opgeslagen in ons digitale archief of een map.

Naam systeem: telefoon

Waarom wordt het gebruikt: Om contact met u op te nemen alleen, indien dit noodzakelijk is.
Onderliggende logica: Contact
Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: Contact
Hieronder volgt de documentatie over het proces waarin Zangstudio Nijverdal uw gegevens ontvangt en vastlegt: Telefoonnummers van klanten waarmee telefonisch contact noodzakelijk is worden opgeslagen in onze telefoon. Andere telefoonnummers worden niet opgeslagen in onze telefoon.

Naam systeem: tablet

Waarom wordt het gebruikt: Om (een deel van) het werk van Zangstudio Nijverdal te verrichten
Onderliggende logica: Zodat Zangstudio Nijverdal het werk kan verrichten
Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: Op de tablet van Zangstudio Nijverdal worden gegevens opgeslagen om het werk te kunnen verrichten.
Hieronder volgt de documentatie over het proces waarin Zangstudio Nijverdal uw gegevens ontvangt en vastlegt: Uw gegevens worden in enkele gevallen opgeslagen op de tablet van Zangstudio Nijverdal. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de gegevens die nodig zijn voor het geven van een workshop. Hoe lang Zangstudio Nijverdal persoonsgegevens bewaart leest u onder “Hoe lang we persoonsgegevens bewaren”.

Naam systeem: computer

Waarom wordt het gebruikt: Om ons werk te verrichten
Onderliggende logica: Zie hierboven
Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: Op onze computer worden gegevens opgeslagen om ons werk te kunnen verrichten.
Hieronder volgt de documentatie over het proces waarin Zangstudio Nijverdal uw gegevens ontvangt en vastlegt: Uw gegevens worden in enkele gevallen opgeslagen op onze computer. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de gegevens die nodig zijn voor onze administratie. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren leest u hieronder.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zangstudio Nijverdal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden uiterlijk 24 maanden na dato verwijderd uit onze systemen. Tenzij u toestemming heeft gegeven uw gegevens langer te bewaren. Met uitzondering van gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst (7 jaar) en andere overige zaken die gerelateerd zijn aan verplichtingen vanuit de overheid, zoals het bewaren van bewijzen en documenten die opgeslagen worden in het archief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zangstudio Nijverdal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zangstudio Nijverdal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en doet haar uiterste best om uw gegevens veilig te stellen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zangstudio Nijverdal gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Zangstudio Nijverdal gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Voor Google Analytics geldt dat wij het delen van informatie hebben uitgezet en dat wij een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met Google, daarmee voldoen wij aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zangstudio Nijverdal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zangstudionijverdal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken (met uitzondering van feest- en zondagen en vakanties), op uw verzoek. Zangstudio Nijverdal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zangstudio Nijverdal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@zangstudionijverdal.nl.

Disclaimer

Zangstudio Nijverdal is gerechtigd de inhoud van de Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Versie 22 mei 2018 - 5 decemer 2022 goedgekeurd

Super mooi, veel gedaan, geleerd. Een mooie uitdaging gedaan. Uiteindelijk mijzelf durven en mogen zijn.
door Dinette Kleinjan, deelneemster workshop 'Zing je vrij!'