Start mini-cursus zang en sound augustus donderdagochtendgroep - 29/08/2019

Judith brengt haar lef op mij over!
door Margreet Jonker, koorlid Soli Deo Gloria